096.816.2095

Showing 1–12 of 18 results

Đàn Guitar Classic là loại đàn Guitar dây bằng nilon thường dùng trong việc chơi solo những bản nhạc nhẹ. Đây là loại đàn có dáng đầy, đánh tiếng nhẹ nhàng tình cảm; phù hợp với ai chơi dòng nhạc chữ trình. Người mới tập chơi Guitar tập chơi đàn Classic thì sẽ đỡ đau tay hơn

 

 

 

 

Giảm giá!

Đàn Guitar Cho Người Mới Tập Chơi

Đàn Guitar Classic GC1

1,250,000 1,200,000
Giảm giá!

Đàn Guitar Cho Người Mới Tập Chơi

Đàn Guitar Classic GC10

4,000,000 3,800,000
Giảm giá!

Đàn Guitar Cho Người Mới Tập Chơi

Đàn Guitar Classic GC10 Khuyết

4,200,000 4,000,000

Đàn Guitar Cho Người Mới Tập Chơi

Đàn Guitar Classic GC11

1,900,000
Giảm giá!

Đàn Guitar Cho Người Mới Tập Chơi

Đàn Guitar Classic GC12

1,700,000 1,600,000
Giảm giá!

Đàn Guitar Cho Người Mới Tập Chơi

Đàn Guitar Classic GC12 Khuyết

1,800,000 1,700,000

Đàn Guitar Cho Người Mới Tập Chơi

Đàn Guitar Classic GC13

3,200,000

Đàn Guitar Cho Người Mới Tập Chơi

Đàn Guitar Classic GC13 Khuyết

3,300,000
Giảm giá!

Đàn Guitar Cho Người Mới Tập Chơi

Đàn Guitar Classic GC14

4,500,000 4,400,000
Giảm giá!

Đàn Guitar Cho Người Mới Tập Chơi

Đàn Guitar Classic GC14 Khuyết

4,600,000 4,500,000

Đàn Guitar Cho Người Mới Tập Chơi

Đàn Guitar Classic GC15 Khuyết Bavel

5,500,000

Đàn Guitar Cho Người Mới Tập Chơi

Đàn Guitar Classic GC16 Khuyết

6,000,000